literaturaTmcodneoba

0108,  თბილისი, კოსტავას ქ. 5, http://litinstituti.ge/; E-mail: litinst@litinstituti.ge ფაქსი:(995 32) 99-53-00 ტელ:(995 32) 99-53-00; 98-26-76
 


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი ამ ახალ ვებ-გვერდზე გთავაზობთ მის მიერ გამოცემული ლიტერატურათმცოდნეობითი სამეცნიერო პროდუქციის სრულ ტექსტებსა და საძიებლებს
მთავარი პერიოდული გამოცემები სახელმძღვანელოები თემატური გამოცემები გზამკვლევები ბმულები
 

"სჯანი"

ყოველწლიური ლიტერატურულ-თეორიული სამეცნიერო ჟურნალი


VI
II
თბილისი
200
7

შინაარსი

ლიტერატურის თეორიის პრობლემები
 

ივანე ამირხანაშვილი
               
იდეა - ცხოვრების მხატვრული ტრანსკრიფცია
სოლომონ ტაბუცაძე
                 ჰაროლდ ბლუმის "გავლენის თეორია"
ლევან ცაგარელი
                 არნო შმიტის ათეისტების სკოლა - ტიპოსკრიპტული რომანი ფიქციასა და სიმულაციას შორის
თამარ ჩიხლაძე
                 "სუბიექტური თხრობა და ციტირებული მეტყველება": ისტორია, თეორია და პრაქტიკა (XX საუკუნის დასავლეთევროპული რომანის მიხედვით)
 

პოეტიკური პრაქტიკები


მაკა ელბაქიძე
                ვეფხისტყაოსნის ჟანრის განსაზღვრისათვის
კონსტანტინე ბრეგაძე
                ნოვალისის"ღამის ჰიმნების" სახისმეტყველება


ლიტერატურათმცოდნეობის ქრესტომათია


მიხაილ ბახტინი
                კარნავალიზებული ლიტერატურა


ლექსმცოდნეობა


 აკაკი ხინთიბიძე
                ჭარბი რითმის გაგებისათვის
ლევან ბრეგაძე
                რითმა როგორც არგუმენტი
თამარ ბარბაქაძე
                გალაკტიონის მონორიმი ("იერი", "ფერად-ფერადი")
აპოლონ სილაგაძე
                პოეტური ნაწარმოების ფორმები კლასიკურ ეპოქაში


ფილოლოგიური ძიებანი


ალექსეი ჩაგინი
               "შუალედში". რუსული ლიტერატურა ეპოქათა მიჯნაზე
კიკი კენედი
               სამი სიზმარი და მათი მხილველები: სიზმრის მხატვრული გამოყენება არაბულ კლასიკურ ლიტერატურაში
დარეჯან გარდავაძე
              აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეხვედრა ახალ არაბულ მწერლობაში (ამინ არ-რეიჰანის "ჰარემის             კედლებს  იღმა", იაჰაია ჰაკკის "უმმ
ჰაშიმის კანდელი")


ინტერპრეტაცია


გაგა ლომიძე
                ბუნებისმიერი თუ კულტურისმიერი
რუსუდან ცანავა
                გრიგოლ რობაქიძის "ლონდა" (ვარაუდები, კომენტარები)


კრიტიკული დისკურსი
 

შოთა ბოსტანაშვილი
               
გავთენდი - პროტოპოსტი

 

თარგმანის თეორია


გალინა ვასილიევა
               გოეთეს "ფაუსტის" - თარგმანისა და კომენტირების გამოცდილებიდან
 

ფოლკლორისტიკა - თანამედროვე კვლევები
 

ელენე გოგიაშვილი
              
თხრობის ფუნქცია ეთნოკულტურულ კონტექსტში (ქართველ ებრაელთა ზღაპრები)
დალილა ბედიანიძე
               
ამირანის მითის კომპოზიციური თავისებურებანი
 

კულტურის პარადიგმები
 

ირინე მოდებაძე
                  9 აპრილი, თბილისისა და აფხაზეთის ომები თანამედროვე რუს მწერალ ქალთა პროზაში (კულტურათაშორისი დიალოგი)
დომინიკ ირტენკაუფი
                   შედარებითი მითოლოგია: გერმანია-საქართველოს შორის საზღვრის მონაცვლეობა - ამირანი ინტერესთა ცენტრში
 

ილია ჭავჭავაძე - 170
 

ვენერა კავთიაშვილი
                   ილია ჭავჭავაძის და ჰაინრიხ ჰაინეს შემოქმედების ტიპოლოგიისათვის

 

მემორია


ზოია ცხადაია

                 ანა კალანდაძე
მარიამ ნინიძე
                 გახსენება (ლევან ჭრელაშვილი)
ელისაბედ ზარდიაშვილი
                ლეგენდებისა და ქარაფების მხარე ანუ დიდი მკვლევრის მიერ დანახული თუშეთი
 

გამოხმაურება, რეცენზია
 

ირაკლი კენჭოშვილი
                ილია "მამების", "შვილების" თვალით
ლევან ბრეგაძე
                ორი რეპლიკა
 

ახალი წიგნები


მოამზადა გაგა ლომიძემ

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო პუბლიკაციების სტილი

 

 

*******

See Summaries

Problems of Literary Theory

 

Ivane Amirkhanashvili, Idea as Artistic Transcription of Life

Solomon Tabutsadze, Harold Bloom’s ”Anxiety of Influence”

Levan Tsagareli, Arno Schmidt’s The School of the Atheists – as a Typoscript Roman between Fiction and Simulation

Tamar Chikhladze, Subjective Narration and Quoted Speech: history, theory and practice (According to the XX century West-European Novel)

 

Poetical Practices

 

Maka Elbakidze, To the Determination of Genre in the Poem the Knight in the Panther’s Skin

Konstantine Bregadze, The Tropology of Hymns to the Night by Novalis

 

Chrestomathy of Literary Theory

 

Mikhail Bakhtin, Carnival Literature

 

Theory of Poetry

 

Akaki Khintibidze, Excessiveness of Rhyme

Levan Bregadze, Rhyme as an Argument

Tamar Barbakadze, Monorhyme of Galaktioni

Apolon Silagadze, Forms of Poetic Works in the Classical Period

   

Philological Researches

  

Aleksei Chagin, “In the Middle”. Russian Literature on the Edge of Epochs

Kiki Kennedy, Three Dreams and their Dreamers: the literary uses of dreams in classical Arabic

Darejan Gardavadze, Fusion of the East and the West in a New Arabic Writing (Amin Ar-Reyhan “Outside the Harem”, Yehia  Hakki "Qandeel Om Hashem")

  

Interpretation

 

Gaga Lomidze, Nature vs. Culture

Rusudan Tsanava, `Londa~ by Grigol Robakidze (assumptions and comments)

 

Critical Discourse

 

Shota Bostanashvili, Neologism გავთend  [gavtendi] and the Term Protopost

 

 

Theory of Translation

 

Galina Vasilieva, The Experience Gained from the Translation and Comments of Goethe’s “Faust”

 

Folkloristic – the Modern Researches

 

Elene Gogiashvili, The Function of the Narrating in the Ethnocultural Context (The Folktales of the Georgian Jews)

Dalila Bedianidze, Compositional Peculiarities of Amirani’s Myth

   

Paradigms of Culture

 

Irine Modebadze, 9 April, Abkhazian and Tbilisian Wars in Contemporary Russian Women Writers’ Prose (Intercultural dialogue)

Dominik Irtenkauf, Comparative Mythological Studies: Border-crossing between Germany and Georgia – Focussing on Amirani

 

Ilia Chavchavadze – 170

 

Venera Kavtiashvili

Towards the Typology of Ilia Chavchavadze’s and Heinrich Heine’s Literary Works

   

Memoria 

 

Zoia Tskhadaia, Ana Kalandadze

Mariam Ninidze, In Remembrance (Levan Chrelashvili)

Elisabed Zardiashvili, Tusheti of Levan Chrelashvili

 

Reviews, Comments

 

Irakli KenchoSvili, Ilia Chavchavadze through the eye of the `Fathers~ and `Sons~

Levan  Bregadze, Two Remarks

  

New Books

 

Prepared by Gaga Lomidze

 Style of Academic Publications Of  Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature