literaturaTmcodneoba

0108,  თბილისი, კოსტავას ქ. 5, http://litinstituti.ge/; E-mail: litinst@litinstituti.ge ფაქსი:(995 32) 99-53-00 ტელ:(995 32) 99-53-00; 98-26-76
 


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი ამ ახალ ვებ-გვერდზე გთავაზობთ მის მიერ გამოცემული ლიტერატურათმცოდნეობითი სამეცნიერო პროდუქციის სრულ ტექსტებსა და საძიებლებს
მთავარი პერიოდული გამოცემები სახელმძღვანელოები თემატური გამოცემები გზამკვლევები ბმულები
 

ლიტერატურული ძიებანი” “Literary Researches”), ტ. XXIV, 2003.
 

სარჩევი


ესსეისტიკა

გურამ ბენაშვილი – არაბესკები – (3)

ძველი ქართული ლიტერატურა (იხ. ანოტაციები)

ნესტან სულავა - "ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის" – (23)
რევაზ ბარამიძე - ქართული მწერლობის სათავეებთან – (55)
სოსო მახარაშვილი - ასკეტიკურ-მისტიკური მწერლობა (ზოგადი მიმოხილვა) – (59)
გო
ა კუჭუხიძე - "ცხრათა ყრმათა კოლაელთა წამება", "წამება დავითისა და ტირიჭანისა" (დათარიღების საკითხისათვის) – (64)
ფირუზ მეტრეველი - "წმიდა კოსტანტი კახის ცხოვრებისა და წამების" სახისმეტყველება – (72)
ვახტანგ ინაური - ჯავახეთი "ნინოს ცხოვრებაში" – (79)
ლეილა დათიაშვილი - თეოდორე აბუკურას თეოლოგიურ-ფილოსოფიური ტრაქტატის უცნობი თარგმანი – (83)
მაია მაჭავარიანი - დამოკიდებულება კლასიკური და ბიზანტიური რიტორიკული ხელოვნებისა და განათლებისადმი დავით ტბელის თარგმანებში – (91)
ქეთევან ბეზერაშვილი - ეფრემ მცირის კოლოფონები მთარგმნელობითი მეთოდებისა და ელინოფილური თარგმანის მახასიათებლების შესახებ – (103)
ალექსანდრე აბდალაძე - სომხურ ხელნაწერთა VII-XIII საუკუნეების ანდერძ-მინაწერების (ჰიშატაკარანების) ცნობები საქართველოს შესახებ – (118)
მარიამ კარბელაშვილი - ძველი ქართველი მეხოტბენი - ქართული პოლიტიკური თეოლოგიის თეორეტიკოსები (მასალები ქართული პოლიტიკური აზროვნების ისტორიისთვის) – (140)
ბორის დარჩია - ე. წ. "აბდულ-მესიანის" "არაბაში" და "აბაში" – (159)
მერი გუგუშვილი - ნოდარ ციციშვილის "ბარამგურიანის" სათაურის საკითხისათვის – (172)
ლალი რუხაძე - "ჰაერის მცველის" სახისმეტყველებისათვის ძველ ქართულ ლიტერატურაში – (176)
ბელა ბალხამიშვილი - ფსევდო დიონისე არეოპაგელის მოძ
ვრებისა და ანტონ კათოლიკოსის "მზა-მეტყველების" ურთიერთმიმართების ერთი ასპექტი – (184)
დეკანოზი მიქაელ ჭაბაშვილი - სარწმუნოების დაცემის ასახვა ამბროსი ნეკრესელის ჰომილიებში – (188)
იზოლდა წაქაძე - პეტრე ლარაძის შემოქმედებიდან – (192)

რუსთველოლოგია (იხ. ანოტაციები)

ზაზა ხინთიბიძე - არისტოტელეს "პოეტიკა და რუსთველის შაირობის თეორია – (202)
თამარ ხვედელიანი - ზესთასოფელი ქართულ ფოლკლორში და "ვეფხისტყაოსნის" "მუნ" სამყარო - (216)
რიმა ფირცხალაიშვილი - ჭიაბერის დაწერილის ცნობათა კავშირი რუსთველოლოგიურ პრობლემატიკასთან – (221)
ნორა კოტინოვი - ინდო-ხატაელთა ამბავი სიბრძნისმეტყველებისა და სახისმეტყველების თვალსაზრისით – (232)
ნესტან იორდანიშვილი - ვეფხისტყაოსნის ბროსესეული თარგმანი – (238)
ალექსი ჭინჭარაული- ვეფხისტყაოსნის ლექსიკიდან ("გამოვექეც" თუ "გამოგექეც") – (243)

XIX საუკუნის ლიტერატურა

გიორგი კანკავა -"კაცია-ადამიანის"! "რევოლუციები" – (250)
შოთა ვაშაყმაძე - სახელმწიფოებრივი იდეალები აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში – (260)

XX საუკუნის ლიტერატურა (იხ. ანოტაციები)

ლელა წიქარიშვილი - ლეო ქიაჩელი (სულის ბიოგრაფიისათვის მხატვრულ სამყაროში) – (269)
ზოია ცხადაია - ქართული საბავშვო პოეზია (1880-1920 წ.წ.) – (278)
ვენერა კავთიაშვილი - გალაკტიონის იდეურ-ესთეტიკური წრთობის უმნიშვნელოვანესი პარადიგმა – (.85)
ცისანა გენძეხაძე - 60-იანი წლების კრიტიკა და პუბლიცისტიკა – (295)
მაია ჯალიაშვილი - "ბათარეკა ჭინჭარაულის" მიხედვით – (312)
შალვა ჩიჩუა - თანამედროვე ქართული დრამატურგია – (317)
მანანა კაკაბაძე - ეროვნული გმირის იდეა პოლიკარპე კაკაბაძის "ვახტანგ გორგასალსა" და "კახაბერის ხმალში" – (326)

ტექსტოლოგია, კოდიკოლოგია (იხ. ანოტაცია)

ჯული გაბოძე - ქართველთა წიგნის გამომცემელი ამხანაგობა და აკაკის "თხზულებანის" გამოცემის ისტორია – (336)

ლიტერატურული ურთიერთობები

მაყვალა ქართველიშვილი - სიმონ ჩიქოვანი–
მიკოლა ბაჟანის თვალით – (342)

ლიტერატურის თეორია

თეიმურაზ დოიაშვილი - ქართული ლექსი XVII საუკუნეში (არჩილი) – (348)
აკაკი ხინთიბიძე - რომანტიკოსთა რითმა – (355)
თამარ ბარბაქაძე - ქართული ლექსმცოდნეობის საკითხები XX საუკუნის 60-იანი წლების პრესაში – (370)
ინეზა გუგულაშვილი - ეპიკურ ფორმათა რღვევა 80-90-იან წლებში – (378)
გაგა ლომიძე - პრაღის სკოლა: ისტორია, მეთოდოლოგია – (389)

ჟურნალისტიკის ისტორია
 

მაკა დოლიძე - სამეცნიერო ჟურნალისტიკის სიახლენი – (399)
თამარ მანგოშვილი - ქართველი ხალხის ურთიერთობა კავკასიის ხალხებთან (აფხაზები) (გაზეთ "ივერიის" მასალების მიხედვით) – (405)
ირინე ნაჭყებია - ანჟ დე გარდანის
"Journal d’un voÍage" და თიმურაფთ-მირზა-ს "Vocabulario" "Journal de l'Empire"-ის ფურცლებზე (1808 წ.) – (415)

ქართული ემიგრანტული ლიტერატურა

იზა დობორჯგინიძე, მანანა იამანიძე - ქართველ მეფეთა სახეები ვიქტორ ნოზაძის ისტორიული თხზულების მიხედვით – (421)
ნათელა ჩიტაური - XX საუკუნის ქართული ემიგრანტული მწერლობის კვლევის ისტორიიდან – (425)

ფოლკლორისტიკა

გივი ახვლედიანი -
მითოლოგიის საკითხები ექვთიმე თაყაიშვილის ხელნაწერ ნაშრომებში – (434)
რუსუდან ჩოლოყაშვილი - ჯადოსნური და ნოველისტური ზღაპრების გმირთა გენეტიკური კავშირი – (446)
დალილა ბედიანიძე - "სიზმარა" და უბიხური ფოლკლორი – (452)
ელგუჯა მაკარაძე - ხალხური შეხედულებები პოეტური შემოქმედების შესახებ – (454)
ბელა მოსია - ცისკრის, ცისკრის ვარსკვლავის, საგამთენებო ვარსკვლავის ტერმინებისათვის - (458)
მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური - ამირანის თქმულების ზოგიერთი ეპიზოდის მითოსური ძირების შესწავლისათვის – (461)

არქივიდან

ვიქტორ ნოზაძე - ვეფხისტყაოსნის ფსიქოლოგიის მეტყველება, გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო მანანა კვატაიამ – (465)
გრიგოლ რობაქიძის გერმანული ესსე წიგნიდან "დემონი და მითოსი". გერმანულიდან თარგმნა და წინასიტყვაობა დაურთო მანანა კვატაიამ – (484)
ნიკო მარის საარქივო მემკვიდრეობიდან - პუბლიკაცია მოამზადეს და შენიშვნები დაურთეს მერი გუგუშვილმა და ლალი ძოწენიძემ – (489)