literaturaTmcodneoba

0108,  თბილისი, კოსტავას ქ. 5, http://litinstituti.ge/; E-mail: litinst@litinstituti.ge ფაქსი:(995 32) 99-53-00 ტელ:(995 32) 99-53-00; 98-26-76
 


შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი ამ ახალ ვებ-გვერდზე გთავაზობთ მის მიერ გამოცემული ლიტერატურათმცოდნეობითი სამეცნიერო პროდუქციის სრულ ტექსტებსა და საძიებლებს
მთავარი პერიოდული გამოცემები სახელმძღვანელოები თემატური გამოცემები გზამკვლევები ბმულები
 

“ლიტერატურული ძიებანი” (“Literary Researches”), ტ. XXIII, 2002.

ეძღვნება შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის

დაარსების 60 წლისთავს

 

სარჩევი

 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ისტორიიდან:

ალექსანდრე ბარამიძე - ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ისტორიიდან – (3)

 ესსეისტიკა:

გურამ ბენაშვილი – არაბესკები – (14)

რევაზ თვარაძე - ვაჟკაცობის დეფიციტი – (27)

ქართული ლიტერატურის ისტორიის პერიოდიზაცია:

ნელი ანდრონიკაშვილი - ლიტერატურის ისტორია როგორც სისტემა და ევოლუცია  - (30)

 ძველი ქართული ლიტერატურა: (იხ. ანოტაციები)

ზურაბ კიკნაძე - მსხემობიდან მკვიდრობისკენ – (38)

გოჩა კუჭუხიძე - სახარება და იოანე ოქროპირის „განმარტებანი“ სულიწმიდის შესახებ – (42)

ასმათ ჯიქია - IV-V საუკუნეთა ქართლის მონაზვნური ცხოვრების შესწავლისათვის  – (47)

ფირუზ მეტრეველი - მხატვრული სიტყვის ტრანსფორმაცია იოანე საბანისძის „წმიდა აბოს წამების“ მიხედვით – (50)

ქეთევან ელაშვილი - „ხორციელი სიკეთის“ ფენომენი ქართულ სასულიერო ძეგლებში – (63)

მალხაზ კობიაშვილი - ანდრია პირველწოდებულის მისიონერული მოღვაწეობისათვის საქართველოში – (66)

ქეთევან ბეზარაშვილი - ეფრემ მცირის კოლოფონები მთარგმნელობითი მეთოდების და ელინოფილური თარგმანის მახასიათებლების შესახებ - (76)

მაია მაჭავარიანი - ეფრემ მცირის დამოკიდებულება „გარეშე“ სიბრძნისადმი გრიგოლ ღვთისმეტყველის იმპერატორ ივლიანესადმი მიძღვნილი მეორე განმაქიქებელი სიტყვის (or.5) მიხედვით – (89)

ლეილა დათიაშვილი - ზოგიერთი რამ ეფრემ ასურის „ასკეტიკონის“ ეფრემ მცირისეულის თარგმანთან დაკავშირებით – (96)

სოსო მახარაშვილი - თეოფილე ხუცესმონაზვნის ლიტერატურული მემკვიდრეობისათვის – (108)

რევაზ ბარამიძე - ეროვნული ცნობიერების გამოვლენის ზოგიერთი ასპექტი თეიმურაზ I-თან – (112)

მიხეილ ქავთარია - რამდენიმე საკითხი დომენტი კათალიკოსის ბიოგრაფიიდან - (119)

ბელა ბალხამიშვილი - „თვის ანგელოსთა“ – (149)

ნინო მახათაძე - დავით ბაგრატიონი – (153)

იზოლდა წაქაძე - რამდენიმე შტრიხი პეტრე ლარაძის ცხოვრებიდან და შემოქმედებიდან – (157)

რუსთველოლოგია: (იხ. ანოტაციები)

ნესტან სულავა - „მთვარესა მცხრალსა“ – (175)

მარიამ კარბელაშვილი - პოეტი და პოლიტიკა: შოთა რუსთაველი „ოქროს ხანის“ საქართველოს პოლიტიკური აზროვნების კონტექსტში (მასალები ქართული პოლიტიკური აზროვნების ისტორიისთვის) – (184)

რიმა ფირცხალაიშვილი - პირველი მეცნიერული სიტყვა რუსთველის შესახებ – (206)

ბორის დარჩია - ნება-სურვილისა და მისი შესრულების საკითხი „ვეფხისტყაოსანსა“ და ბიბლიაში – (215)

ხვთისო ზარიძე - "მაშორვიდა ვერად ვიცან" – (233)

თამარ ხვედელიანი - „რასა ვინ ეძებთ, რას აქმნევთ? ბედია მაყივნებელი“ (ბედისწერა „ვეფხისტყაოსანში“) – (243)

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურა: (იხ. ანოტაციები)

თამარ ლომიძე - ალექსანდრე ჭავჭავაძის პოეტური სტილის პრობლემა - (247)

მანანა ბარათაშვილი - „დედოფალს ანაზედ“ – (251)

გიორგი კანკავა - „მგზავრის წერილების“ შექმნის ისტორიის რეკონსტრუქცია – (258)

მაია ნინიძე - ილია ჭავჭავაძის მიერ ნათარგმნი ნოველისა და მისი უცნობი ავტორის შესახებ - (273)

ნათელა ჩიტაური - ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების ერთი საინტერესო მხარე - (285)

ლეილა სულხანიშვილი - სახალხო სცენების მხატვრული ფუნქცია ალექსანდრე ყაზბეგის შემოქმედებაში – (292)

XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა: (იხ. ანოტაციები)

ნონა კუპრეიშვილი - XX ს. ათიანი-ოციანი წლების სოციალ-კულტურული პრობლემები (წერილი პირველი: ათიანი წლები) – (307)

ინგა მილორავა - „ნივთის“ ფუნქცია მოდერნისტულ მოთხრობაში –315)

ეკა ცხადაძე - თავშეწირვის მისტერია გრიგოლ რობაქიძის „გველის პერანგში“ და პერსონაჟის ხატვის ზოგი თავისებურება – (318)

ცისანა გენძეხაძე - ენა, მიწა და ეროვნული ცნობიერება (მიხ. ჯავახიშვილის „მიწის ყივილი“) - (321)

რუსუდან კუსრაშვილი - მიხეილ ჯავახიშვილი და ახალი სალიტერატურო ქართული - (332)

ლელა წიქარიშვილი - მიხეილ ჯავახიშვილის „ქალის ტვირთის“ სახისმეტყველებისათვის – (339)

ემზარ კვიტაიშვილი - მუსიკაც, ფერიც... (დაკვირვებები გალაკტიონის ლირიკაზე) – (357)

მამუკა შელეგია - გალაკტიონის „ოთხი დემონი“ – (371)

რუსუდან ნიშნიანიძე - სიზმრის სიმბოლიკა ქართულ ემიგრანტულ პოეზიაში – (377)

შალვა ჩიჩუა - ქართული დრამატურგია მეოცე საუკუნის ბოლოს – (392)

ტექსტოლოგია, კოდიკოლოგია: (იხ. ანოტაციები)

ზურაბ ჭუმბურიძე - დამაში თუ დამქაში – (410)

მაყვალა გაჩეჩილაძე - ვალერიან გუნიას „საქართველოს კალენდარი“ - ტექსტოლოგიური წყარო – (414)

ლამარა შავგულიძე - გიორგი ლეონიძის გამოუქვეყნებელი კინოსცენარი „გიორგი სააკაძე“ – (422)

ლიტერატურული ურთიერთობები: (იხ. ანოტაციები)

ლევან ბრეგაძე - „რეცა განცხრომით“, ანუ დამატებითი არგუმენტები უილიამ ბასკერვილელისთვის - (426

თამარ ნუცუბიძე - ნ. ბარათაშვილის „ქეთევანის“ ინტერპრეტაციისათვის – (430)

სვეტლანა კოშუტი - სიმბოლიზმის საწყისები ვასილ ბარნოვისა და დიმიტრი მერეჟკოვსკის პროზაში – (433)

 ლიტერატურის  თეორია: (იხ. ანოტაციები)

აკაკი ხინთიბიძე - ჩახრუხაძის რითმა – (440)

თეიმურაზ დოიაშვილი - ქართული ლექსი XVII საუკუნეში (თეიმურაზ I , არჩილი)  – (449)

თამარ ბარბაქაძე - ქართული ლექსმცოდნეობის საკითხები XX საუკუნის 50-იანი წლების პრესაში - (457)

მანანა კვაჭანტირაძე - გამეორება, როგორც ცოდნის და მნიშვნელობის „დედა“ – (470)

რუსუდან თურნავა - ფორმისა და შინაარსის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის პოეზიაში – (479)

ირმა რატიანი - უფრო „იქ“, ვიდრე „აქ“. დროის სუბიექტური პარადიგმა ვ. ნაბოკოვის შემოქმედებაში (რომანების „მოპატიჟება სიკვდილზე“ და "Bend Sinister"-ის მიხედვით - 15) – (487)

გაგა ლომიძე - „ახალი ისტორიზმი“: მოქმედებაში მოყვანილი ტექსტები – (497)

ფოლკლორისტიკა: (იხ. ანოტაციები)

ამირან არაბული - ბაგრატიონთა საგვარეულოს „ღვთისნებითობის“ თეორია და ხალხური სიტყვიერება – (507)

გივი ახვლედიანი - მზის ღვთაებათა საგალობლები – (518)

ბელა მოსია - მზის ფუნქციური მრავალმხრივობის საკითხი ქართულ ფოლკლორში – (527)

რუსუდან ჩოლოყაშვილი - ცხოველთა ეპოსი და იგავი – (530)

მერი ხუხუნაიშვილი - წიკლაური - ქართული ჯადოსნური ზღაპრის მითოსური ძირების შესწავლისათვის – (536)

ლიტერატურა და პოლიტიკა: (იხ. ანოტაცია)

ირინე ნაჭყებია - საქართველო ფინკენშტეინის ხელშეკრულებასა და "Journal d'Empire“-ის ფურცლებზე (1807 წ.) – (538)

კულტურის პარადიგმები:

ირინე მოდებაძე - ქრისტიანობა, ეზოთერიზმი და ზოგადკულტურულ-ესთეტიკურ ეპოქათა მონაცვლეობა – (544)

არქივიდან:

Н. Я. Марр - История грузинской литературы (A 1581). გამოსაცემად მოამზადეს, წინასიტყვაობა და შენიშვნები დაურთეს მერი გუგუშვილმა და ლალი ძოწენიძემ – (569)

ვიქტორ ნოზაძე - "პარალელები " ნიბელუნგებსა" და "ვეფხისტყაოსანს" შორის". გერმანულიდან თარგმნა და წინასიტყვაობა დაურთო მანანა კვატაიამ – (606)

აკაკი გაწერელია - კნუტ ჰამსუნი და საქართველო – (616)

წერილები შოტლანდიიდან - რ. სტივენსონის წერილი ს. თურნავასადმი – (622)

პაოლო იაშვილი - 100 (პაოლო იაშვილის რუსულენოვანი ლექსები) - პუბლიკაცია მოამზადა და კომენტარები დაურთო ზეინაბ ლომჯარიამ – (624)